About Us

OM FÖRELÄSAREN


Kristoffer Bothelius är filosofie doktor, leg psykolog, specialist i klinisk psykologi, leg psykoterapeut och somnolog (specialist i sömnmedicin).*


Han är anställd på Sömnutredningsmottagningen vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala där han behandlar patienter med sömnproblem samt bedriver forskningsprojekt både kring sömnstörningar och långvarig smärta. Tillsammans med kollegan Liv Svirsky har han skrivit boken God natt! Om små och stora barns sömn samt är medförfattare till antologierna Sömn och sömnstörningar samt Smärta i klinisk praxis.


Förutom föreläsningar och utbildningsinsatser erbjuder Kristoffer även handledning, både individuellt och för team.


*)ESRS Somnologist - Expert in Behavioural Sleep Medicine