Kristoffer Bothelius är leg psykolog, leg psykoterapeut och doktorand med inriktning mot kognitiv beteendeterapi. Han är anställd på Smärtcentrum vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala och bedriver forskningsprojekt både kring behandling av sömnstörningar och smärta.

Kristoffer har lång erfarenhet av behandling av sömnproblematik och är redaktör för somnologi.se samt har tidigare varit medicinsk redaktör för Sleep Medicine News. Han har faktagranskat och skrivit baksidetext till självhjälpsböcker för sömnstörningar samt är medförfattare till antologierna Sömn 2009 samt Sömn och sömnstörningar (2010).

Kristoffer är en återkommande gästlärare på Stockholms Universitet, Uppsala Universitet och Högskolan Dalarna samt föreläser för personalgrupper vid bl a landsting, Svenska Kyrkan, statliga myndigheter och företagshälsovård.

Kristoffer Bothelius psykologisk konsultation erbjuder föreläsningar kring vad normal sömn är, sömnens betydelse för hälsa och arbete, hur sömnstörningar uppstår och vidmakthålls samt hur man kan förebygga och behandla sömnproblem. 

Föreläsningarna spänner från populärvetenskapliga presentationer om sömnens samspel med stress, arbete och hälsa för åhörare utan specifika förhandskunskaper till avancerade vidareutbildningar i KBT vid sömnstörningar för kliniskt verksam vårdpersonal, blivande psykologer och psykoterapeuter samt sömnspecialister. Företaget innehar F-skattsedel.

 

Kontakt: kristoffer@somnologi.se / 070-398 12 13